เฟรนด์ชิพเวอร์ค (FWC)

เป็นบริษัทแรกในประเทศไทยที่ทำธุรกิจผลิตบรรจุภัณฑ์
ขึ้นรูปแบบตามสั่ง ให้คำแนะนำปรึกษาเพื่อออกแบบ
กำกับ ดูแล ควบคุมคุณภาพ จำนวนสินค้า เพื่อรอการขาย
วางแผนและจัดเตรียมสินค้าล่วงหน้าก่อนออกสู่ตลาด
จัดส่งสินค้าให้กับบริษัทลูกค้าทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศมากกว่า 40 ประเทศทั่วโลก

We are the first packaging company produce
packages made to order. advice and
consultation in designing package.
quality control and quantity by planning and
providing products ready for customer to launch
into the market and ready to sale.
FWC delivers products direct to the customer,
both in Thailand and more than
40 countries all over the world.